نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ ۹۶/۵/۲۵(اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها)

0 4,098

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۸/۱۴ (اصلاح مواد۲و۳ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها درخصوص گروه بندی جدید مودیان) را اینجا مشاهده کنید.


اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

تبصره ذیل ماده ( ۸ ) به تبصره ( ۱ ) تغییر یافته و متن زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۸ ) الحاق می گردد :


پندار سیستم

تبصره ۲ – در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت .

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی باشد ، رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حساب ها الزامی نمی باشد .

این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهد بود .


سیدکامل تقوی نژاد
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.