حسابان وب

معافیت حق بیمه برای کدام کارگاهها است؟

0 942

حسابداراپ

قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود.


محل تبلیغ شما

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: آیا درست است کارفرمایانی که از نیروهای جوان استفاده کنند از معافیت حق بیمه )سهم کارفرما( برخوردار می شوند؟سوال دوم:کارفرمایانی که نیروی کار آنها کم باشد از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند؟ در صورت صحیح بودن چه مقدار نیروی کار مشمول معافیت است.

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجمتاعی پاسخ داد:  قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود. در مورد معافیت کارگاههای کوچک این قانون برای کارگاههای مخصوصی است که فقط تولیدی و فنی هستند و کارگاههای خدماتی را شامل نمی شود تعداد آنها به ۳۹ شغل و صنف می رسد مثل خیاطی انتشاراتی که این کارگاهها تا ۵ نفر از معافیت سهم کارفرمایی برخوردارند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.