نرم افزارحسابداری صدگان

قابل توجه اشخاص حقیقی فعال در حوزه ساخت و فروش ساختمان

0 884

حسابداراپ

بر مبنای ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) درآمد اشخاص حقیقی ناشی از ساخت و فروش ساختمان‌ (عرصه و اعیانی) درشهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر (بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار) که پروانه ساختمانی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد، صادر شده است، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.


پندار سیستم

 لذا ضروری است اشخاص موضوع ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم در صورت تحقق درآمد ساخت و فروش نسبت به انجام تکالیف قانونی و تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه برای بسازبفروش ها نیز مانند سایر صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه هر سال می باشد.بنابراین آن گروه از اشخاص حقیقی که از محل ساخت و فروش در سال ۱۳۹۵ کسب درآمد نموده و اقدام به تسلیم اظهارنامه ننموده اند مشمول جرایم مربوط خواهند شد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.