حسابان وب

قابل توجه اشخاص حقیقی فعال در حوزه ساخت و فروش ساختمان

0 653

حسابداراپ

بر مبنای ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) درآمد اشخاص حقیقی ناشی از ساخت و فروش ساختمان‌ (عرصه و اعیانی) درشهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر (بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار) که پروانه ساختمانی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد، صادر شده است، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.


فینتو

 لذا ضروری است اشخاص موضوع ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم در صورت تحقق درآمد ساخت و فروش نسبت به انجام تکالیف قانونی و تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه برای بسازبفروش ها نیز مانند سایر صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه هر سال می باشد.بنابراین آن گروه از اشخاص حقیقی که از محل ساخت و فروش در سال ۱۳۹۵ کسب درآمد نموده و اقدام به تسلیم اظهارنامه ننموده اند مشمول جرایم مربوط خواهند شد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.