فرآیند ادعای سابقه درتامین اجتماعی چگونه است؟

0 34

در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده٣٩ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه کردن کارکنان خود خودداری کند، شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال به کار اقدام و به شعبه بیمه، آخرین لیست واریزی حق بیمه را ارائه کند.


 موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می‌شود.

مدارک لازم:

✔️حکم استخدامی لیست حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی
✔️دفاتر قانونی کارگاه
✔️ فیش بانکی
✔️کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب
✔️ فرم انجام معاینات قبل از استخدامارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.