نرم افزارحسابداری صدگان

فرآیند ادعای سابقه درتامین اجتماعی چگونه است؟

0 604

حسابداراپ

در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده٣٩ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه کردن کارکنان خود خودداری کند، شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال به کار اقدام و به شعبه بیمه، آخرین لیست واریزی حق بیمه را ارائه کند.


 موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می‌شود.

پندار سیستم

مدارک لازم:

✔️حکم استخدامی لیست حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی
✔️دفاتر قانونی کارگاه
✔️ فیش بانکی
✔️کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب
✔️ فرم انجام معاینات قبل از استخداممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.