رشد ۶۰ درصدی اخذ مالیات از خودرو

0 30

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای کشور نیز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.


به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای کشور نیز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت بودجه عمومی دولت که توسط بانک مرکزی ارائه شده است، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۶۹.۵ نیم درصدی از  درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است. گفتنی است درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۵، نسبت به سال قبل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران جمع مالیات‌های مستقیم در سال ١٣٩٥ معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۴۸ درصد برآورد شده است. مالیات‌های مستقیم نسبت به سال ۹۴، ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در گروه مالیات های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۳۱.۳ درصدی در کل درآمد مالیاتی را به خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقی در سال ۹۵، ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است. همچنین مالیات بر درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۴ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر درآمد نیز معادل ١٤ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ١٤ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشته است و نسبت به سال گذشته ٢٧ درصد رشد کرده است.

مالیات بر ثروت نیز معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتنی است مالیات بر ثروت نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

همچنین در مجموع جمع مالیات‌های غیر مستقیم در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۵۱ درصدی از کل مالیات‌های اخذ شده به خود اختصاص داده است و نسبت به سال گذشت ۴۳.۸ درصد رشد داشته است.

در این گروه مالیات بر واردات هم در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است که سهم ۱۸ درصدی از کل مالیات اخذ شده را به دوش کشیده است. گفتنی است مالیات این بخش نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است. در میان گروه‌های مربوط به مالیات بر واردات مالیات بر واردات خودرو، معادل ۲۶۶۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۲.۶ درصدی از مالیات کل را بر عهده داشت. این بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدی روبرو شده است.

مالیات بر کالاها و خدمات نیز در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۳۳ درصدی را در کل درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده است. مالیات این گروه نیز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹ درصد افزایش یافته‌اند.

همچنین در سال ١٣٩٥ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده است که سهم آن در درآمد مالیاتی ٢٢ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩ درصد رشد کرده است.


‌درآمدهای مالیاتی سال ٩٥ از چه بخش‌هایی به دست آمد‌؟

براساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت بودجه عمومی دولت که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش همشهری، آمارها حاكي از اين است كه مجموع ماليات‌هاي مستقيم در سال ٩٥ با ۱۵درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن، معادل ۴۹ هزار ميليارد تومان بوده و سهم آن در كل درآمدهاي مالياتي معادل ۴۸درصد برآورد شده است. به‌گزارش ايسنا، در گروه ماليات‌هاي مستقيم، ماليات اشخاص حقوقي در سال ۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده كه سهم ۳۱.۳ درصدي از كل درآمد مالياتي را به‌خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقي در سال ۹۵ معادل ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزايش يافته است.

همچنين ماليات بر درآمد در سال۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰ميليارد تومان است كه سهم آن در كل درآمدهاي مالياتي معادل ۱۴‌درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷درصد افزايش يافته است. ماليات بر ثروت نيز معادل ۲هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اخذ شده است و سهم آن در كل درآمدهاي مالياتي معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتني است ماليات بر ثروت نيز نسبت به سال گذشته ۱۰‌درصد رشد داشته است.

براساس اطلاعات منتشر شده، مجموع ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال۹۵ معادل ۵۲هزار ميليارد تومان بوده است كه سهم ۵۱‌درصدي از كل ماليات‌هاي اخذ شده را به‌خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل از آن ۴۳.۸درصد رشد داشته است.

در اين گروه ماليات بر واردات هم در سال۹۵ معادل ۱۸هزار و ۲۰۰ميليارد تومان اخذ شده است كه سهم ۱۸درصدي از كل ماليات اخذ شده را ثبت كرده است. گفتني است ماليات اين بخش نسبت به سال‌گذشته ۵۸درصد رشد داشته است. در ميان گروه‌هاي مربوط به ماليات، ماليات بر واردات خودرو، معادل ۲هزار و ۶۶۰ ميليارد تومان بوده است كه سهم ۲.۶ درصدي از ماليات كل را برعهده داشت. اين بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدي روبه‌رو شده است.

ماليات بر كالاها و خدمات نيز در سال ۹۵ معادل ۳۳ هزار ميليارد تومان بوده كه سهم ۳۳ درصدي را در كل درآمدهاي مالياتي به‌خود اختصاص داده است. ماليات اين گروه نيز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹درصد افزايش يافته است. همچنين در سال٩٥ حدود ٢٢هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده است كه سهم آن در درآمد مالياتي ٢٢درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩درصد رشد كرده است. به گزارش همشهري، در متن لايحه بودجه سال گذشته، ۱۰۱هزار ميليارد تومان درآمد ماليات پيش‌بيني شده بوده كه سهم ۳۸درصدي از كل بودجه را شامل مي‌شد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.