نرم افزارحسابداری صدگان

رد بدون ضابطه دفاتر قانونی ممنوع

0 843

حسابداراپ

 قاضي بخشي محبي معاون دادستان مرکز استان در جمع مدیران و ممیزان اداره کل دارایی عنوان کرد: پس از دستور رييس كل دادگستري در جهت اجراي صحيح قانون و در اجراي دستورالعمل دادستان مقرر شد مميزان سازمان امور مالياتي در صورت رد بدون ضابطه دفاتر قانوني با اعلام متقاضي به دادسرا احضار شوند.


 وی مميزان سازمان امور مالياتي را بازوان أجراي عدالت مالياتي خواند و اظهار داشت: برابرماده٢٣٧قانون مالياتها مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.

 بخشی محبی تصریح کرد: قانون مالياتهاي مستقيم قانوني دو طرفه است؛ نحوه تشخيص ماليات بايد شفاف بوده ودر صورت درخواست مودي حتي مي‌بايست جزئیات گزارش دقيقا توضيح داده شود.

وی ادامه داد: نهاد هاي نظارتي مانند دادستاني مالياتي تكليف نظارت بر اجراي عدالت مالياتي در خصوص مودیان و مميزان را دارد و نبايد اين باور در ميان موديان ايجاد شود كه نهاد نظارتي مذكور صرفا رسيدگي به تخلفات موديان را وظيفه خود ميداند و به بدنبال آن مميزان تصور نكنند فقط در خصوص يك قسمت پاسخگو هستند.

محل تبلیغ شما

معاون دادستان مشهد افزود: مميزان هم در برابر حقوق دولت و بيت المال پاسخ گو هستند و هم بايد در برابر حقوق عامه و حق الناس پاسخگو باشند.

بخشی محبی متذکر شد: سازمان امور مالياتي بايد تلاش كند موديان جديد و زير پله اي كه تا كنون فاقد پرونده مالياتي بوده اند و تعداد انها كم هم نيست را بيابد تا از اين طريق ضمن اجراي عدالت مالياتي افزايش درامدهاي قانوني دولت را هم شاهد باشيم.

نبايد موديان با سابقه دچار اين شائبه شوند كه سازمان امور مالياتي اهداف درآمدي خود را طريق افزايش ماليات موديان قديمي محقق مي‌كند بويژه آنکه با ركود در فضاي كسب و كار نیز مواجه هستيم.

چنانچه نياز به بازرسي و كنترل دفاتر ، اسناد ومدارك مؤديان ﺑﺎشد صرفا با مجوز مراجع قضايي وبا عضويت نماينده دادستان، هياتي به محل اقامت يا فعاليت مودي يا نگهداري اسناد ومدارك برای بررسی موضوع ارسال خواهد شد.

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.