تصویب نامه ۷۲۰۵۲ ت ۴۳۲ ه -مورخ ۷۳/۱۱/۳۰(آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار)

0 22

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کاروزارت کار و امور اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۱۱.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۳.۵.۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ – آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده ۱ – موارد استثنا، مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تعیین می شود.

ماده ۲ – مدت معافیت از شمول مواد یادشده در ماده یک برای مدت ۵ سال تعیین می شود.

ماده ۳ – معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل می شود.

ماده ۴ – روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد.

ماده ۵ – تصویب نامه شماره .۵۷۸۰۸ت۳۱۳ه مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۱۸ لغو می شود.حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.