حسابان وب

شرایط برگزاری مجامع شرکتهای سهامی

0 496

حسابداراپ

حسابداری علیمرادی

شرایط برگزاری مجامع شرکتهای سهامی  عام و خاص بدین شرح می باشد:


ماده قانون تجارت شرایط تصمیم گیری حد نصاب تشکیل جلسه دوم حدنصاب تشکیل جلسه اول نوع مجمع
۸۸ و ۸۷ بااکثریت نصف+۱ باحضور هرعده از سهامداران با حضور بیش از نصف سهام عادی
۸۴ و ۸۵ تصمیمات همواره با اکثریت ۳/۲ آراء حاضر با حضور بیش از ۳/۱ سهامی که حق رای دارند با حضور بیش از نصف سهام فوق العاده
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.