آرشیو روزانه

خرداد ۱۵, ۱۳۹۶

نرخ تورم و پیش بینی آینده آن

اولین باری که در ایران ارز تک‌نرخی شد، فروردین سال ۷۲ بود. با اقداماتی که از سال ۶۸ انجام ‌شده بود، دولت‌هاشمی رفسنجانی تنها به مدت ۷ ماه ارز تک‌نرخی داشت. در سال ۸۹ فاصله بین…