نرم افزارحسابداری صدگان

پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ و حق المشاوره

0 2,772

حسابداراپ

بنا به بخشنامه صادر توسط سازمان امورمالیاتی ، پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶  و حق المشاوره تشریح شد:


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.