حسابان وب

پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ و حق المشاوره

0 2,456
محل تبلیغ شما

بنا به بخشنامه صادر توسط سازمان امورمالیاتی ، پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶  و حق المشاوره تشریح شد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.