حسابان وب

پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ و حق المشاوره

0 2,223
آکادمی محسن قاسمی

بنا به بخشنامه صادر توسط سازمان امورمالیاتی ، پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶  و حق المشاوره تشریح شد:


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.