پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ و حق المشاوره

0 1,419

هوفر

بنا به بخشنامه صادر توسط سازمان امورمالیاتی ، پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶  و حق المشاوره تشریح شد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.