نرم افزارحسابداری صدگان

نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد/صورت جریان وجوه نقد

1 4,292

حسابداراپ

استفاده کنندگان از صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند با توجه به این که ترازنامه و صورت سود وزیان قادر به انعکاس این موضوع نیستند لذا تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی تحت عنوانی صورت جریان وجوه نقد الزامی ست.


صورت جریان وجوه نقد  گزارشی ست که اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد واحد تجاری را طی یک دوره زمانی معین نشان می دهند.

تفاوت اساسی صورت جریان وجوه نقد با ترازنامه و صورت سود وزیان این است که دو صورت فوق (ترازنامه صورت سود وزیان) از مبنای تعهدی جهت گزارشگری استفاده می کنند اما صورت جریان وجوه نقد از مبنای نقدی استفاده می کنند.

هدف از تهیه صورت جریان وجوه نقد بررسی دلائل تغییرات وجوه نقد در طی دوره می باشد.

طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد :

بر طبق استاندارد شماره ۲ ایران صورت جریان وجوه نقد به ترتیب عبارتند از :

۱- فعالیت های عملیاتی

۲- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

۳- مالیات بر درآمد

۴- فعالیت های سرمایه گذاری

۵- فعالیت های تامین مالی

تفاوت استانداردهای بین المللی و استانداردهای ایران در ارتباط با صورت جریان وجوه نقد تفکیک بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بر درآمد باعنوان قسمت های جداگانه در صورت جریان وجوه نقد که این امر باعث می شود که صورت جریان وجوه نقد از ۵ قسمت تشکیل شود اما بر اساس استانداردهای بین المللی از ۳ قسمت تشکلیل می شود.

فعالیت های عملیاتی

عبارت است از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمدهای عملیاتی واحد تجاری می باشند این فعالیت ها نشان دهنده تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود وزیان عملیاتی در صورت سود و زیان نشان داده می شود جریان های نقدی مرتبط با این نوع فعالیت عبارتند از :

الف) جریان های نقدی ورودی شامل:

۱) دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات

۲) دریافت های حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه و سایر درآمدهای عملیاتی

ب) جریان های نقدی خروجی شامل:

۱) وجوه نقد پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات

۲) وجوه نقد پرداختی به کارکنان بات مزایای پایان خدمت یا وام

۳) وجوه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتی

۴) وجوه نقد پرداختی بابت حق بیمه ها، خسارت ها و مستمری ها

 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

در برگیرنده ی دریافت های حاصل از مالکیت سرمایه گذاریها و سود دریافتی از بابت سپرده ی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت بنکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی جریان های نقدی مرتبط با این نوع فعالیت عبارتند از

الف) جریان های نقدی ورودی شامل:

۱) سود و کارمزد دریافتی

۲) سود سهام دریافتی

ب) جریان های نقدی خروجی شامل:

۱) سود و کارمزد پرداختی

۲) سود سهام پرداختی

۳) اقساط پرداختی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک

مالیات بر درآمد

جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یاعلی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت است (منظور از مالیات ، مالیات بر درآمد ماده ۱۰۵ مالیات های مستقیم) .

مالیات هایی از قبیل تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (۳%) ، مالیات بر ارزش افزوده (۵%) همگی جزو فعالیت های عملیاتی محسوب می شوند نه جزء مالیات بر درآمد

 محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. نرم افزار حسابداری می گوید

    درود بر شما
    مطلب مفیدی رو مطرح کردید
    موفق باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.