نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه بهر ه مندی فرزندان ذکور از مزایای مستمری بواسطه فوت والدین

0 1,042

حسابداراپ

نحوه بهر ه مندی فرزندان ذکور از مزایای مستمری بواسطه فوت والدین مطابق با بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده  بدین شرح می باشد:

پندار سیستم


مطابق بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده اصل بر توقف پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان ذکور در سن ٢٠ سالگی است و پس از ٢٠ سالگی تنها در فروضی که فرزندان ذکور، منحصراً معلول ازکارافتاده نیازمند بوده و یا منحصراً اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، می توانند از مستمری بازماندگان برخوردار گردند.

در صورت ترک تحصیل استفاده از مزایای مذکور متوقف و برخورداری از مزایای فوق مطابق قانون امکان پذیر نخواهد بود. 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.