حسابان وب

معافیت ماده ۱۰۱ برای مودیان اشخاص حقیقی

0 6,909

حسابداراپ

علت عدم محاسبه معافیت ماده ۱۰۱ برای مودیان اشخاص حقیقی چیست؟


در اظهارنامه مشارکت در صفحه اطلاعات هویتی شرکا می بایست نوع شراکت (اختیاری یا قهری)، و در صورت شراکت با همسر در واحد کسبی مربوطه، کدملی همسر مشخص شود.

حسابداری علیمرادی

همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده از معافیت ماده ۱۰۱ می بایست به سوال نصب سامانه صندوق فروش پاسخ دهند. در صورتی که مودی جزء مشاغل ذکر شده است موظف به نصب سامانه صندوق فروش می باشدکه در صورت عدم نصب معافیت ماده ۱۰۱ به او تعلق نخواهد گرفت.

در صورتی که هر یک از شرکا مشمول معافیت ماده ۱۰۱ باشند توسط خود سیستم به هر یک از شرکا معافیت داده می شود و در نهایت معافیت شرکا جمع شده و به جدول محاسبه مالیات فیلد مربوطه منتقل می شود.

لازم به توضیح است معافیت بر اساس درصد سهم اعمال نمی گردد و فقط وابسته به تعداد شرکا و نوع شراکت می باشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.