نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

0 728

حسابداراپ

درصورتیکه کارفرما #حق_بیمه را پرداخت نکند و بیمه گر نیز از ارائه خدمات چون تمدید و تعویض دفترچه بیمه خودداری کند .چه باید کرد؟


پندار سیستم

کارفرمایان مکلفند مستند به ماده_ ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران کارگاه خود نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند بر این اساس در صورتی که کارفرمایی از این وظیفه قانونی سرباز زند کارگر می تواند در صورت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و میزان سابقه کار به مراجع حل اختلاف موضوع #ماده_۱۵۷ قانون کار مراجعه و نسبت به موضوع بیمه نشدن از سوی کارفرما اقامه دعوا نماید.

بدیهی است صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود و در صورت قطعی شدن رای صادره مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اجرای مفاد رای خواهد بود .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.