حسابان وب

خلاصه مباحث مهم قانون بودجه سال ۱۳۹۶

0 837

حسابداراپ

جدولی تحت عنوان خلاصه مباحث مهم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط جناب آقای باتقوا که مورد استفاده حسابرسان و حسابداران می باشد منتشرشد:


محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.