حسابان وب

بخشنامه۲۰۰/۹۶/۳۲ مورخ ۹۶/۲/۲۷(امکان تقسیط مجددبدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی)

0 1,344

حسابداراپ

بخشنامه امکان تقسیط مجددبدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی توسط سازمان امورمالیاتی صادرشد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.