- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

اصلاح و جایگزینی اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۵

طبق تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم  میتوان بعد از موعد ارسال اظهارنامه ، بنا به بعضی شرایط آنرا اصلاح کرد ولی درصورت ارسال اشتباه هم تا موعد آن امکان ویرایش آن فراهم شده است.


درصورتی که نیاز به اصلاح اظهارنامه ارسال شده دارید ، در نسخه اخیر اظهارنامه این امکان فراهم شده تا با انتخاب گزینه اظهارنامه/درخواست جایگزین یااصلاحی برای اصلاح و یا تغییر اطلاعات اظهارنامه تا پایان موعد قانونی تسلیم اظهارنامه برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی تا ۳۱ خرداد و برای اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیراقدام نمود.

به این موضوع عنایت داشته باشیدکه تنهایکبارمیتوان اظهارنامه اصلاحی ارسال کردلذا دقت لازم دراین خصوص به عمل آورید.

ضمنا مطالعه راهنمای کاربران نیز جهت آشنایی بیشترتوصیه میشود.

تازه های حسابداری