حسابان وب

چگونه بفهمیم یک شغل، سخت و زیان آور است؟

0 790

حسابداراپ

سخت و زیان آور بودن شغل چگونه اثبات می شود؟


محل تبلیغ شما

به استناد ماده یک آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور(مصوب ۱۳۸۵.۱۲.۲۶)، کارهای سخت و زیان آور به کارهایی گفته می شود که در آن، عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی، در محیط کار، غیراستاندارد است؛ به طوری که این مسئله موجب بروز بیماری های مختلف(اعم از جسمی و روحی) در کارگر می شود.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.