- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

عدم تنفیذ ماده۸۰ قانون برنامه توسعه پنجم وشرایط ارسال لیست بیمه

با عنایت به عدم تنفیذ ماده۸۰ قانون برنامه توسعه پنجم در برنامه توسعه ششم ، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شرایط ارسال لیست بیمه فروردین ماه ۹۶ را اعلام کرد.