حسابان وب

رسیدگی به تراکنش های بانکی

0 931

حصین حاسب

رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک توسط گروه‌های رسیدگی ویژه‌ی مالیاتی انجام می‌شود.


اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ابلاغ شد.

پندار سیستم

باتوجه به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، در هر اداره کل مالیاتی، متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود.

رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظف اند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید قوریست به شرح مقرر در این بخشنامه اقدام نمایند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.