نرم افزارحسابداری صدگان

خوداظهاری مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط قانونی شد

0 966

حسابداراپ

مصوبه مالیاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و به این ترتیب عیدی وعده داده شده به بخش خصوصی به دست آنان رسید.


این مصوبه پس از آن به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید که اتاق تهران راهکارهای ده‌گانه خود برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی را روی میز این ستاد قرار داد. راهکارهای اجرایی اتاق تهران که طی نامه‌ای در اوایل سال ۱۳۹۵ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد، به تدریج مورد بررسی و در نهایت تصویب این ستاد قرار گرفت.
یکی از آن مصوبات که پیش از آغاز سال جدید و در اواخر اسفند ماه از سوی این ستاد به بخش‌خصوصی عیدی داده شد، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط بود که به‌رغم تصویب در اسفندماه، مصوبه آن ابلاغ نشده بود. در نهایت با پیگیری‌های مستمر اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی این مصوبه در آخرین روز کاری هفته گذشته با امضای معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این مصوبه برای تعیین مالیات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، اظهارنامه این بنگاه‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و ماموران مالیاتی اجازه صدور برگ تشخیص مالیاتی برای این بخش از بنگاه‌ها را ندارند.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و دوم مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.
گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد. مراتب برای اجرا ابلاغ می‌شود.» 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.