بخشنامه ۱۴/۸ نحوه محاسبه بیمه قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی

0 541

 

باتوجه به بند و بخشنامه ۱۴ تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل ملاک عمل خواهد بود .


جهت دریافت بخشنامه مذکور اینجا کلیک کنید.

ضمنا بخشنامه مرتبط به شماره  ۱۰۰۰/۹۳/۴۸۶۲ مورخ ۹۳/۵/۲۲(نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي) را اینجا ببینید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.