حسابان وب

جدول آنالیز حداقل مزد و مزایای کارگران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

0 4,699

حسابداراپ

با توجه به مصوبه افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۶ ، جدول جدول آنالیز حداقل مزد و مزایای کارگران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ توسط وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منتشر شد.


محل تبلیغ شما

جهت دریافت این فایل اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.