نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

0 1,564

حسابداراپ

سازمان تامین اجتماعی به افراد بیمه شده تحت پوشش خود، کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

پندار سیستم


طبق ماده “٨٥” قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج شوند.
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج به شرح ذیل است:


۱. ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
۲. عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
۳. در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
۴. بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.


مدارکی لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج
١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه
٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین
٣– فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج


در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.
گفتنی است، در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.