نرم افزارحسابداری صدگان

جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه ۱۵۴هزار تومان شد

0 2,121

حسابداراپ

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال جاری، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود.

پندار سیستم


به گزارش اشتغال اتباع خارجی علی اقبالی گفت‌، از میزان جریمه سال۹۶ کارفرمایان متخلف که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کارگمارند، خبر داد و گفت:  براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجازدر واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

اقبالی درادامه گفت: میزان جریمه سال۹۶ کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال در سال ۱۳۹۶ تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱میلیون و ۵۴۹ هزار و۸۸۵ ریال خواهد بود.

وی گفت:مبلغ فوق الذکر درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد

وی درباره تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود۷۳ هزار و ۲۹۷ بازرسی و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را۳۲ هزار و ۸۰۸ مورد توسط همکاران این اداره کل اعلام کرد.

اقبالی در پایان گفت :تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه ها ۴۶هزار و ۱۳۵  نفر و تعداد صدوربرگ جریمه ۱۷هزار و ۲۸۷ مورد بوده که توسط ادارات کل استانها صادر گردیده است و در این راستا ۸۸۰۵ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳۱۸۲ نیروی کارایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اندمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.