حسابان وب

جدول آنالیز حداقل مزد و مزایای کارگران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

0 4,323
آکادمی محسن قاسمی

با توجه به مصوبه افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۶ ، جدول جدول آنالیز حداقل مزد و مزایای کارگران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ توسط وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منتشر شد.


فینتو

جهت دریافت این فایل اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.