حسابان وب

فقدان استقلال حرفه‌ای

0 522
محل تبلیغ شما

منصور شمس احمدی-  عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران

وظيفه تدوين استانداردها اعم از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در همه كشورهای جهان از وظيفه اجراي آنها، توسط يك موسسه حسابرسي جداست. وظیفه استانداردگذاری بايد به يك نهاد مستقل واگذار شود.


از طرف دیگر نظارت برحرفه حسابرسي در دنيا و كشورهاي عضو مجمع بين المللي نهادهاي ناظر بر حسابرسي مستقل International Forum of Independent Audit Regulators صرفا ناظر بر حسابرسي شركت‌هاي سهامي عام و بورسي است و نه بر كل حرفه حسابرسی، در آن نهادهاي ناظر نمايندگان دولت هم حضور دارند.

پندار سیستم

 در اين كشورها مجامع حرفه اي مستقل وجود داشته و دارند. در كشور ما جامعه حسابداران رسمي بر اساس قانون و اساسنامه، حرفه مستقل نبوده و در بسياري موارد با نظارت دولت اداره مي شود.

 نظارت بر حرفه حسابرسي مستقل در ایران بايد با جامعه حسابداران رسمي باشد. نظارت بر حسابرسي شركت‌هاي بورسي نيز مي‌تواند از سوی هيات عالي نظارت و با ساختار تجديد نظر شده‌اي با حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی صورت گیرد.

روش‌هاي كنترل كيفيت فعلي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. باید از تجربیات جهانی درس بگیریم و از ابداعات من‌درآوردی اجتناب كنيم. حسابرسي، بخشي از نظارت بر زنجيره ارائه اطلاعات مالي شفاف است. تمهيدات لازم جهت اجراي اصول حاكميت شركتي بايد در اولويت قرار گيرد. حرفه نمی‌تواند جدا از دنیا باقی بماند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.