نرم افزارحسابداری صدگان

تشریح طرح پرونده الکترونیک مستمری بگیران تامین اجتماعی

0 462

حسابداراپ

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، چگونگی اجرای طرح پرونده الکترونیک مستمری بگیران این سازمان را تشریح کرد.


پندار سیستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس سید محمدعلی جنانی با اشاره به افزایش تعداد مستمری بگیران و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن بالا رفتن حجم مکاتبات گفت: لذا اجرای طرح پرونده الکترونیک بیمه شدگان و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از اجرای طرح پرونده الکترونیک در خصوص پرونده های فنی بیمه شدگان و توسعه این پروژه، به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات، تسریع در پاسخگویی، حذف گردش کاغذی اوراق، دسترسی آسان به اسناد و مدارک و ایجاد رضایتمندی بیشتر در مخاطبین با رویکرد حذف نقل و انتقال فیزیکی پرونده بین شعب، طرح مذکور در خصوص پرونده مستمری بگیران نیز اجرا شد.
مهندس جنانی با بیان اینکه اقدامات متعددی تاکنون برای اجرای پرونده الکترونیک مستمری بگیران تامین اجتماعی انجام شده است، گفت: شناسایی و احصاء اوراق و مدارک پرونده الکترونیک مستمریها و نیازسنجی از جمله این اقدامات است.
وی افزود: ابتدا با تشکیل کارگروه پرونده الکترونیک در اداره کل امور فنی مستمریها و بازدید از پرونده های فیزیکی شعب منتخب، مدارک و مستندات در سه حوزه بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی احصاء و تمامی اوراق تصویربرداری شد.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اجرای این طرح در شعب ٤ و ٢٥  تامین اجتماعی تهران به عنوان شعب پایلوت آغاز شد .
وی با اشاره به اهمیت آموزش همکاران شعب از اجرای طرح پرونده الکترونیک مستمری بگیران گفت: آشنایی مسئولین امور فنی مستمریهای کلیه شعب تهران بزرگ با اهداف کلان اجرای پروژه پرونده الکترونیک مستمری بگیران در راستای اجرای بهینه طرح مذکور و تشریح فرآیندهای اجرایی در دوره های آموزشی مطرح شد.
مهندس جنانی گفت: از زمان تشکیل پرونده الکترونیک هر یک از بیمه شدگان و یا مستمری بگیران تصاویر ذخیره شده در سامانه مبنای ارائه تعهدات و خدمات سازمان به آنان است و مراجعه به پرونده کاغذی فاقد موضوعیت است. افزودن هر گونه اوراق جدید به پرونده کاغذی مستمری بگیران که پرونده الکترونیک آنان تشکیل شده مجاز نیست و واحدهای اجرایی مکلفند هنگام دریافت مدارک و ارائه خدمات مربوطه، تمامی اسناد کاغذی و یا مکاتبات و مستندات مربوطه به مستمری بگیران را تصویر برداری و به پرونده الکترونیک آنها اضافه کنند.
وی خاطرنشان می سازد: بررسی نحوه اجرای طرح پرونده الکترونیک مستمری بگیران در شعب کوچک (شعب تیپ ٣، ٤ و ٥) در دست اقدام است و بدین منظور شعبه تامین اجتماعی زرندیه در استان مرکزی برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.