حسابان وب

پیشنهاد اصلاح موادی ازآیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

0 398

حسابداراپ

در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت و نیز به منظور کاهش هزینه های دولت و ایجاد فرصت های تشویقی برای کارفرمایان جهت جذب نیروی کار و افزایش زمینه های اشتغال و انسداد راه‌های سوء استفاده های احتمالی از صندوق بیمه بیکاری از طریق رفع ابهامات قانونی و اعمال طرح‌های اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری این وزارتخانه اقدام به اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ نموده است که به شرح زیر ارسال شده تاجهت بررسی و تصویب در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

 

موارد اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ هیئت وزیران:

الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

تبصره – در هر حال مجموع مزد دریافتی مقرری بگیر از کارفرما و سازمان تامین اجتماعی با رعایت سقف ۱۲۰ درصد مقرری و کسر مدت استحقاق مقرری به نسبت مبلغ پرداختی توسط سازمان تامین اجتماعی، از حداقل دستمزد کمتر نخواهد بود و کارفرما مکلف به پرداخت سایر مزایا مطابق قانون کار و مقررات مربوط می باشد. نحوه اجرای این تبصره بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین می‌گردد.

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

افراد مسن مشمول بیمه بیکاری که در زمان اخراج دارای ۵۵ سال سن تمام و بیشتر باشند در صورتی که با دریافت مقرری بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی، شرایط بازنشستگی را دارا شوند، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردند.

محل تبلیغ شما

عبارت زیر به ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری اضافه می‌گردد:

در اجرای ماده (۱۲) قانون، اعتبار لازم جهت هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و نیز هزینه های ناشی از واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آیین‌نامه از محل درآمدهای ناشی از قانون بیمه بیکاری تعیین می‌گردد و به مصرف می‌رسد.

ضوابط پرداخت بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده (۲۴) به شرح زیر اضافه می‌گردد:

در راستای اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن توسط مقام معظم رهبری و به استناد بخش دوم بند (ج) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبنی بر واگذاری یا برون سپاری خدمات قابل ارایه به بخش غیردولتی، تمامی امور و فعالیت های غیرحاکمیتی که در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ هیئت وزیران جزء تکالیف واحدهای اجرایی وزارت کار و اموراجتماعی بوده است با رعایت فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد.

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی به ماده (۲۵) تغییر می یابد.

منبع:هیات دولتارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.