حسابان وب

تبعیض سالانه بین عیدی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی

1 532
محل تبلیغ شما

حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است؟


دولت میزان عیدی پایان سال ۱۳۹۵ کارکنانش را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

این خبر را بگذارید کنار فرمول محاسبه عیدی کارکنان بخش های غیردولتی (تأمین اجتماعی) که باید دو برابر حداقل حقوق باشد.
از آنجا که حداقل حقوق در سال جاری ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است، پس کارفرمایان بخش های غیر دولتی موظف اند به هر کارمند خود یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۳۲ تومان پرداخت کنند.

پندار سیستم

حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است که کارمندان دولت ، حتی نصف عیدی کارکنان بخش غیر دولتی را هم نمی گیرند؟

اگر دولت کارفرماست – که هست و بزرگ ترین کارفرما هم هست – چرا خود را به اندازه کارفرمایان بخش غیردولتی زیر دین و تعهد نمی برد و به هر کارمندش ۷۷۰ هزار تومان عیدی می دهد و در عین حال از بخش خصوصی که زیر بار انواع فشارها و مشکلات است، می خواهد که به کارمندانشان بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان عیدی بدهند؟!

غرض، البته این نیست که بخش خصوصی عیدی اش را کم کند چرا که با گرانی های موجود، همین میزان هم واقعاً نیازهای خانواده ها را تأمین نمی کند. سخن بر سر تبعیضی که هر ساله بین دولت و کارفرمایان بخش دولتی از یک سو و کارکنان آنها از سوی دیگر وجود دارد و باید جایی بدان پایان داده شود.

منبع:عصرایران1 نظر
 1. قادر می گوید

  عملا نباید هیچ تفاوتی بین کارمندان بخش خصوصی و بخش دولتی باشد.این یک اصل است و هیچگونه تبعیضی در این بین نباید باشد.اما در عمل واقعا اینگونه است؟
  آیا کارمندان وزارتخانه های مختلف و دستگاههای اجرایی دولتی به یک میزان از حقوق و مزایا و پاداش برخوردارند؟
  بگذریم از اینکه عیدی کارکنان دولت رقم اعلام شده نیست و در پایان سال مبالغ دیگری به عناوین مختلف به آنان (لااقل آن بخشی را که شاهد بوده ام) پرداخت میشود و با عیدی کارکنان تحت پوشش بخش خصوصی برابری و حتی بیشتر از آن هم میشود.
  ولی جای سوال است که چرا در پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و کلا هر هزینه ای که برای کارکنان دولت انجام میشود اینقدر تناقض و تبعیض وجود دارد.
  شایسته نیست از سازمان یا اداره ای نام برده شود.لیکن خواننده آگاه این مطلب میداند که بین وزراتخانه ها و سازمانهای دولتی هم فرق وجود دارد و حتی مرکز نشینان نسبت به دیگران بیشتر نصیبشان میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.