کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن) مشمول بیمه است

0 843

هوفر

حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد تایید شد.


اداره کل استان :
با سلام ؛
به پیوست تصویر دادنامه شماره ١٢٧ مورخ ٢٨‏/٧‏/٩٥ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اقدامات سازمان وفق بند «٣» دستوراداری شماره ١٢٣٦‏/٩٤‏/٥٠٢٠ مورخ ٢٧‏/٢‏/٩٤ در کسر حق‌بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بصورت نقدی و ماهیانه پرداخت می گردد، ارسال و اعلام می‌دارد؛


نظر به اینکه اقدامات این سازمان در محاسبه، مطالبه و وصول حق بیمه از مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند «٣» دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند «٥» ماده دو و ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید قرار گرفته و بر اساس آن کارفرمایان مربوطه مکلف به کسر حق بیمه متعلقه از مبالغ دریافتی کارگران بشرح فوق و ارسال لیست حقوق و مزد مربوطه  به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه می باشند، لذا لازم است واحدهای اجرایی ضمن پیگیری، مطالبه و وصول حق بیمه مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مربوطه را راهنمایی نموده تا به هنگام تنظیم لیست و حقوق مزد ماهیانه، مبلغ اشاره شده را نیز به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه منظور و حق بیمه متعلقه را به سازمان پرداخت نمایند.

ضمناً در صورت درخواست یا اعتراض کارفرما وفق دادنامه یادشده پاسخ لازم را به متقاضی اعلام نمایند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.