حسابان وب

نهادها و بنیادهای خاص کمتر از قبل مالیات می‌دهند!

0 551
محل تبلیغ شما

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه سال جاری مالیاتی معادل ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که در حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالی است که مالیات مصوب آن ها برای هشت ماهه سال جاری معادل ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

پندار سیستم


به گزارش ایسنا، در هشت ماهه سال جاری درآمد مالیاتی دولت معادل ۵۸ هزار و ۲۸۰ میلیون تومان بوده است و به این ترتیب ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. البته مصوب درآمد مالیاتی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب دولت ۱۵ درصد از تحقق مصوب درآمد هشت ماهه سال ۱۳۹۵ عقب مانده است.

همچنین اطلاعات بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هشت ماه سال جاری مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته است.  با این حال سازمان امور مالیاتی نتوانسته ۱۳ درصد از مالیات مصوب اشخاص حقوقی برای هشت ماهه را محقق کند.

در زیر گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی معادل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده است که بنا بر گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نتوانسته است درآمد مصوب این بخش را محقق کند، ‌ چرا که بنا بر آمار  نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی باید در هشت ماهه سال جاری مالیاتی معادل ۷۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که  فقط ۱۵ درصد این میزان محقق شده است. گفتنی است که عملکرد این نهادها و بنیادها حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودشان نیز ۵۲ درصد کاهش یافته است و بنا بر آمار در حالی که این نهادها و بنیادها در هشت ماهه سال گذشته مالیاتی معادل ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بودند این میزان در هشت ماهه سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

همچنین در این مدت، ۹۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات بر درآمد عاید دولت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته و البته مبلغ مصوب خود را نیز محقق کرده است.

مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی از درآمد ۹۵۰۰ میلیاردی بخش «مالیات بر درآمد»، در هشت ماهه سال جاری معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۰ درصد نیز بیش از میزان مصوب محقق و با افزایش  ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو شده است.

مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی از درآمد بخش «مالیات بر درآمد»، در هشت ماهه سال جاری معادل ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که تقریبا میزان مصوب خود را محقق و نسبت به هشت ماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

همچنین «مالیات بر مشاغل»  نیز در هشت ماه سال جاری درآمدی معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان عاید دولت کرده است که تقریبا میزان مصوب خود را محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از «مالیات بر ثروت»، نیز معادل ۱۶۷۰ میلیارد تومان بوده که تقریبا میزان مصوب خود را محقق کرده و رشدی معادل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

همچنین در هشت ماه سال جاری ۶۲۶۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات پرداخت شده است که ۴۵ درصد از میزان مصوب خود عقب مانده و البته با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو شده است.

گروه «مالیات بر کالاها و خدمات» نیز در هشت ماه سال جاری درآمدی معادل ۲۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان عاید دولت کرده است که البته ۱۵ درصد از میزان مصوب خود عقب مانده ولی با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو بوده است.

بخش مالیات بر ارزش افزوده در گروه بالا نیز مالیاتی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که نزدیک به ۲۰ درصد میزان مصوب خود را محقق نکرده و البته درآمد حاصل از این بخش سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.