نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۳-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۹/۳۰(نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد)

0 2,289

حسابداراپ

به منظور تسهيل در امر استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستاي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اصلاحاتي به شرح زير جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي­گردد:


  1. بند (۳) دستورالعمل حذف مي­گردد.
  2. جزء (۲) بند (۴) دستورالعمل به شرح زير اصلاح مي­گردد:

« ارائه اطلاعات ارزش ريالي صادرات، فروش داخلي و خريد کالا و مواد اوليه مصرف شده بابت کالاهاي صادرشده طي دوره مالياتي طبق فرم شماره (۵)»

  1. متن زير جايگزين بند (۱۰) دستور العمل مي­گردد:

پندار سیستم

« ادارات امورمالياتي مي­بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده­هاي کالاهاي صادراتي و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمينان حاصل نموده ودر موعد قانوني ، ماليات بر ارزش افزوده را استرداد نمايند. در صورتي که ادارات امور مالياتي ظرف مدت يک ماه نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمايند چنانچه پرونده ماليات بر ارزش افزوده آخرين سال رسيدگي­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غير واقعي باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (۴) دستورالعمل،معادل ۸۰% (هشتاد درصد) ماليات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علي الحساب استرداد خواهد شد و مابقي موکول به انجام بررسي­هاي لازم و رسيدگي به دوره مالياتي مربوط خواهد بود. بديهي است در صورت اطمينان از عدم صحت و اصالت مدارک، هيچگونه استردادي به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذيرفت.»

 

 
 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.