حسابان وب

بخشنامه ۷۳-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸(بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی)

0 425
آکادمی محسن قاسمی

موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ ، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنین حق ­الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول؛


۱-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل
۲-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی
۳-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل
۴-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل(جهت اجرا در سال ۱۳۹۶ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۷ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می­ گردد:

الف)باتوجه به تبصره(۱) ماده۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت ( موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) مبنای وصول حق­ الثبت درمورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال بادرنظرگرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

فینتو

ب)مالیات، عوارض و حق­ الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل،بالابر،بونکرمیکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین ­شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­ های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور واردمی ­شوند توسط دفترفنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می­ گردد.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول ۳ و ۴ ( مربوط به مالیات و عوارض شماره­ گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش ­های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می­ باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره­ گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می­ باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.