نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح آیین‌نامه شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی

0 1,132

حسابداراپ

با توجه به مقرره دبیر هیئت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف گردید تا در خصوص اصلاح شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی با طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مطرح و پیشنهاد مشخصی در خصوص صدور، تمدید و رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی تهیه و به هیئت دولت ارایه نماید.


بر این اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات متن پیشنهادی به منظور دستیابی به اهداف زیر به تصویب رسید:

– تأکید بر شناسایی دقیق صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی

– احراز صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی توسط کارگروه

– ارایه مستنداتی در خصوص محل فعالیت، داشتن دفاتر مالی و حساب بانکی فعال با گردش متناسب.

باسمه‌تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ …………………. بنا به پیشنهاد شماره …………………… مورخ …………… وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

– در صدر متن بند (۲) ماده (۱۰) پس از عبارت، حسب درخواست متقاضی، ‌عبارت «صرفاً برای اشخاص حقوقی» اضافه می‌گردد.

تبصره (۴) بند (۲) ماده (۱۰) به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

تبصره (۴): سقف واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی در سال اول تا پانصد هزار دلار و برای سال دوم تا دو میلیون دلار مجاز می‌باشد،‌ واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از شمول این تبصره مستثنا می‌باشند.

– کلمه «حقیقی» در جزء «۲-۱» و تبصره ذیل جزء «۲-۱-۳» و جزء ۲-۲ بند (۲) و تبصره (۳) بند (۳) ماده (۱۰) حذف و به‌جای آن کلمه حقوقی اضافه می‌گردد.

– عبارت «اشخاص حقیقی ایرانی» مندرج در جزء (۲-۱) به عبارت «مدیرعامل اشخاص حقوقی باید دارای شرایط زیر باشد» اصلاح می‌گردد.

پندار سیستم

در جزء ۲-۱-۳: عبارت «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» به عبارت «داشتن حداقل مدرک لیسانس» اصلاح می‌گردد.

– تبصره ذیل جزء ۲-۱-۳ و بندهای (۱) و (۲) ذیل آن حذف می‌گردد.

– در جزء ۲-۱-۴: بعد از عبارت،‌ اعم از ملکی یا استیجاری، عبارت «بنام شخص حقوقی یا اعضای هیأت مدیره» اضافه می‌گردد.

جزء ۲-۱-۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

– «داشتن حساب بانکی در یکی از بانکهای داخلی با گردش مالی سالیانه حداقل دو میلیارد ریال و داشتن گواهی عدم وجود چک برگشتی در سیستم بانکی کشور»

– عبارت «اشخاص حقیقی غیرایرانی» مندرج در جزء (۲-۲) به «اشخاص حقوقی غیرایرانی» اصلاح گردد.

– متن جزء (۳-۳) به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

۳-۳: احراز صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی توسط کارگروه سه نفره متشکل از یک نفر نماینده هیأت رئیسه اتاقها، یک نفر نماینده اتحادیه مربوطه به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یک نفر نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان انجام و پس از تأیید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتبر خواهد بود.

– در جزء (۲-۳-۱) شرط (۲-۱-۲) حذف می‌گردد.

– در بند (۳) جزء (۳-۴) به شرح متن ذیل اضافه می‌گردد:

۳-۴: تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی صادره قبلی،‌ با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پس از تأیید کارگروه موضوع (۳-۳) این مصوبه مجاز خواهد بود.

– تبصره (۳) بند (۳) ماده (۱۰) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«صدور کارت بازرگانی برای مدیرعامل اشخاص حقوقی در صورت داشتن کارت بازرگانی حقیقی مجاز نمی‌باشد» ۱۴۸۲۵۱۵/م

منبع: دفتر هیئت دولتمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.