حسابان وب

پیش بینی جمع آوری مالیات درسال آینده

745
آکادمی محسن قاسمی

بر اساس لایحه بودجه ۹۶ دولت، کل درامدهای دولت ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می باشد.


به گزارش تسنیم،  کل درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و درآمد حاصل از جرائم و خسارتها مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.  همچنین سهم درامدهای مالیاتی ۱۱۳هزار میلیارد تومان می باشد. گفتنی است بر اساس اعلام سازمان مالیاتی در سال ۹۴ رقم درآمدهای مالیاتی ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که به مقدار  ۹۰ درصد نسبت به  پیش بینی بودجه ۹۴ محقق شده بود.

فینتو

بر اساس این جدول، کل هزینه های دولتی،۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که سهم پرداخت یارانه ها ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این مبنا تراز عملیاتی که حاصل اختلاف درامدها و هزینه ها بوده رقم منفی ۷۶ هزار میلیارد تومان می باشد. گفتنی است در سال ۹۶ ، رقم ۹۶ هزار میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان به عنوان هزینه در نظر گرفته شده است.
نظرات بسته شده است.