قرارداد کار و رسید سفید امضا جرم است

0 332

هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوء استفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: كار فرمايی به منظور جلوگيری از ادعای بعدی كارگر فرم هاي مربوط به قراردادهای كار ( يا تسويه حساب و رسيد دريافت نقدی وجوه ) را به صورت سفيد امضاء از كارگر گرفته و كارگر با علم و اطلاع به اينكه كارفرما قصد تكميل فرم ها را بر اساس ضوابط قانون كار دارد اوراق و فرم هاي مربوطه را به صورت سفيد امضاء کرده , اما پس از قطع رابطه كار , كارگر به عنوان سوء استفاده از سفيد امضاء , از كارفرما شكايت کرده, سوال اینکه آيا وقتی كارگر فرمهای چاپی قرارداد كار يا رسيدهای دريافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غيرچاپی (به صورت سفيد ) امضاء کرده و شخصاً با علم و اطلاع از اينكه كارفرما فرم ها را مطابق قانون كار تكميل خواهد کرد در اختيار كارفرما قرار می دهد آيا تكميل فرم ها و درج مفاصا حساب و نظاير آن از سوی كارفرما , جرم است؟

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزيرات)، هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايی كه به او سپرده شده و يا به هر طريق به دست آورده است، سوء استفاده کند، قابل تعقيب كيفری و مجازات خواهد بود. بنابراين، از مصاديق “سفيد امضاء” مذكور در ماده ياد شده قرارداد يا برگه تسويه حساب كه به صورت كامل يا جزيی سفيد امضاء است و در اختيار كارفرما قرار گرفته، نيز مي تواند باشد و” هرگاه كارفرما از سفيد امضای مذكور برخلاف توافقی كه با كارگر داشته است سوء استفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر كارگر در آن درج کند، در صورت تحقق ساير شرايط مذكور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذكر و از جمله احراز ركن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات كيفری خواهد بود “.

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.