- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

حذف دفترچه های درمانی اقدامی مهم در جهت حفظ منافع ملی است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نسخه های الکترونیک و حذف دفترچه های درمانی، اقدامی مهم در جهت حفظ منافع ملی است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکترسید تقی نوربخش در بازدید از درمانگاه شماره دو هاشمی نژاد مشهد و بررسی شرایط ساختمانی این مرکز درمانی، از روند اجرایی گام اول طرح حذف دفترچه های کاغذی نیز بازدید کرد.
وی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای طرح حذف دفترچه ها، نقاط قوت و ضعف آن را در دیدار با کاربران و پزشکان درمانگاه مورد بررسی قرار داد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از طرح حذف دفترچه ها، بعنوان طرحی ملی یاد کرد که اجرای صحیح آن می تواند اقدامی مهم در جهت حفظ منافع ملی باشد.