نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه۵۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۹/۹(اعلام نتيجه رسيدگي به تراکنش­هاي بانکي مشکوک، به دفتر بازرسي ويژه،مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي)

0 1,751

حسابداراپ

نظر به اينکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­هاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي مؤديان مالياتي و فعاليت­هاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته و کمک شاياني نيز در راستاي شناسايي اطلاعات حساب­هاي بانکي جهت وصول معوقات مالياتي در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مي­نمايد.


مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­هاي بانکي، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ و با قيد فوريت نسبت به تشکيل کارگروه ويژه و رسيدگي به کليه تراکنش­هاي بانکي اقدام و نتيجه رسيدگي به کليه تراکنش­هاي واصله از مراجع مختلف را به همراه تصوير گزارش رسيدگي و اوراق تشخيص ماليات ظرف مدت بيست روز به دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي اعلام نمايند.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده مديران کل مي­باشد.

پندار سیستم


سيدکامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.