نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰/۹۵/۲۰۰ مورخ۹۵/۸/۱(مجوز فعاليت (بهره­ برداري) در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي)

0 2,150

حسابداراپ

به پيوست تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۵۷۲۰۳/ت ۵۳۳۵۵هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ که مقرر نموده:


«شرايط شکلي و محتوايي مجوز فعاليت (بهره­برداري) در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به ترتيبي است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي و سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي تعيين و ابلاغ مي­شود مبناي استفاده از معافيت­هاي مالياتي، زمان شروع فعاليت (بهره­برداري) مندرج در مجوز است که از سوي سازمان­هاي يادشده(حسب مورد) اعلام مي­شود.» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي­گردد.

پندار سیستم

در اين ارتباط به پيوست تصوير نامه شماره ۲۶۲۳/۴۰/۹۵۲ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ معاون محترم توليد، صادرات و فن­آوري شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي منضم به فرمت مجوز فعاليت پيمانکاران خارج از محدوده بابت فعاليت در محدوده مناطق مذکور ارسال مي­گردد.


سيدکامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.