نرم افزارحسابداری صدگان

راهکارهای وصول وجه چک برگشتی از شرکت‌ها

0 452

حسابداراپ

راههای مختلفی برای اخذ طلب از شرکتها (در اینجا به فرض شرکت سهامی خاص) وجود دارد.


پندار سیستم

یکی از ابتدایی ترین راههایی که قانون تجارت در “باب یازدهم” پیش بینی کرده، درخواست اعلام ورشکستگی شرکت بدهکار است. با این کار، دادگاه حقوقی به دادخواست ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورت احراز وقوع ورشکستگی که با اعلام عدم پرداخت وجه چک شرکت قابل اثبات است، حکم به توقیف اموال شرکت و تادیه دیون شرکت می کند.
در صورتی که در اثنای رسیدگی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر شرکت در اثر سوءنیت یا سوء مدیریت مدیران قابل اثبات بود، مطابق باب دوازدهم همین قانون، می توان وفق ماده ۵۴۳ همین قانون یا در صورت اثبات تقلب، به مجازتهای متعددی از جمله تا ۷ سال حبس محکوم می شود.
این را نیز باید در نظر داشت عموما به دلیل اینکه چکهای شرکتها، دارای وعده بوده و رسیدهای دقیق و متقنی هم از دارنده چک اخذ می شود، راهکار کیفری چندانی برای اثبات جرم صدور چک بلامحل وجود ندارد،

با این وجود راهکارهای دیگری نیز برای اخذ طلب از شرکتی که مدیران آن چک بلامحل صادر کرده اند وجود دارد که عموما به واخواست چک و مطالبه وجه آن در مراجع قضایی مربوط می شود. در صورتی که اجراییه برای چک مزبور صادر شود، کلیه حسابهای بانکی شرکت، اسناد رسمی و دارایی های آن قابل انسداد و دین وجه چک از آن طریق قابل تادیه است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.