حسابان وب

تصويبنامه ۱۰۶۵۴۸/ت ۵۲۹۹۳ه مورخ ۹۵/۸/۲۷(تمديد آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا،‌ مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار)

0 2,223

حسابداراپ

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تمديد آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا،‌ مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار ابلاغ شد.


حسابداری علیمرادیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.