حسابان وب

بررسي برخي از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها

0 626

حسابداراپ

اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در تيرماه سال ۹۴ به تصويب رسيد و از ابتداي سال ۹۵ اجرايي شده است . اصلاحيه اي که يکي از اهداف آن رعايت حقوق موديان و تحقق عدالت مالياتي مي باشد.


قانونگذار در اصلاحيه قانون ماليات ها همان گونه که براي موديان مالياتي ، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني کرده ، حقوقي را نيز براي انان در نظر گرفته است .

حقوق موديان ، مجموعه حقوقي است که افراد به اعتبار موقعيت شهروندي در کشور خود دارا مي شوند . حقوق و امتيازات موديان مالياتي از مقوله هاي خاص حقوق شهروندي به شمار مي رود . بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است که دولت موظف به تحقق ان ها است. برخي از اين حقوق به صورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت ، حق داشتن وکيل يا نماينده قانوني ، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات مالياتي و …….. برخي از حقوق نيز به صورت خاص در قانون ماليات ها براي موديان در نظر گرفته شده است که در اين مبحث به شرح اين حقوق مي پردازيم:

بعضي از اين حقوق از يک سو به اداره امور مالياتي و ماموران و مقامات ان و از سوي ديگر به مراجع حل اختلاف مالياتي مربوط مي شوند و بايستي توسط اين دو مرجع رعايت گردند.

از حقوقي که بايستي توسط ماموران و مقامات اداره امور مالياتي به هنگام برخورد با موديان مالياتي رعايت شوند مي توان به حق رفتار منصفانه با مودي ، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات پرونده مالياتي ، حق کسب اطلاع يا دسترسي شهر وندان به اطلاعات پرونده هاي مالياتي خود و حق داشتن مشاور مالياتي اشاره کرد .

محل تبلیغ شما

با توجه به اينکه در بيشتر کشورها از جمله ايران رسيدگي به اختلافات مالياتي در صلاحيت مراجع اختصاصي اداري يا به عبارتي شبه قضايي قرار گرفته است که معمولا وابسته به قوه مجريه هستند و از ايين رسيدگي خاصي برخوردارند . لذا رعايت حقوق موديان مالياتي در اين مراجع به نحوي که منجر به يک دادرسي عادلانه گردد لازم و ضروري است . حقوقي مانند حق اعتراض و شکايت که از مهمترين حقوق موديان مي باشد و طبق ان مودي حق دارد نسبت به اقدام دستگاه مالياتي در مورد تشخيص و وصول ماليات به مرجع مستقل قضايي يا اداري مراجعه و اعتراض و شکايت نمايد .

بر اساس قانون مالياتها، اوراق مالياتي بايد به شخص مودي يا نماينده قانوني و يا به بستگان و مستخدمين وي ابلاغ گردد تا مودي نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ان در مهلت قانوني اقدام نمايد .همچنين در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات ، مامور مالياتي مکلف است جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته به مودي اعلام نمايد.

پس از ابلاغ برگ تشخيص به مودي ، وي ۳۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت ماليات و يا اعتراض به ماليات تعيين شده اقدام نمايد . در صورتي که مودي نسبت به ماليات تعيين شده در مهلت قانوني ، معترض باشد مي تواند شخصا يا وکيل تام الاختيار وي به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.

حق استماع توضيحات يا حق دفاع و حق پژوهش يا تجديد نظر خواهي از ديگر حقوق موديان در هياتهاي حل اختلاف مي باشد . بديهي است رعايت اين حقوق مي تواند موجبات مشارکت و همکاري موديان مالياتي با دستگاه مالياتي را در مراحل تشخيص و وصول ماليات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقاي فرهنگ مالياتي و افزايش بازدهي ماليات بشود.

منبع:رسانه مالیاتی ایرانارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.