نرم افزارحسابداری صدگان

برخورد با دو شغله ها در فاز جدید، شرکت های خصوصی نیز مشمولند

0 1,868

حسابداراپ

بسیاری از نمایندگان و همچنین مسئولان دولتی به غیر از شغل خود در برخی از شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره مشغول هستند که این مصداق تخلف از قانون است.


محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید برضرورت اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی مسئولان کشور،گفت:فعالیت مسئولان در شغل غیردولتی و شرکت های خصوصی نیز به مثابه دوشغله بودن آن ها است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی مسئولان کشور، گفت: بسیاری از نمایندگان و همچنین مسئولان دولتی به غیر از شغل خود در برخی از شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره مشغول هستند که این مصداق تخلف از قانون است.

اخذ امتیاز ایجاد شرکت و کارخانه تخلف از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است

نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نباید هیچ شغل دیگری به غیر مسئولیت محول شده داشته باشند،افزود:برخی از مسئولان با اخذ امتیاز ایجاد شرکت و کارخانه درجای دیگری نیز مشغول به کار می شوند که این نیز تخلف از قانون است.

پندار سیستم

هر مسئولی باید تنها از یک ارگان حقوق دریافت کند

وی با تاکید بر اینکه هرمسئولی باید تنها از یک ارگان حقوق دریافت کند،تصریح کرد:اینکه مسئولان از دولت یک حقوق دریافت کنند و از شرکت های دیگر و بخش خصوصی نیز حقوق بگیرند،تخلف محرز است. هر شغلی که عایدی برای مسئولان به غیر از پست تعریف شده آن ها داشته باشد ،تخلف آنان محسوب می شود.

تفسیر از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دلیلی برقانونی شدن تخلف برخی مسئولان نیست

وی با بیان اینکه مجلس به دوشغله بودن مسئولان حساس است،تصریح کرد:تعبیر و تفسیر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی برخی افراد دلیلی بر قانونی شدن تخلف برخی مسئولان نخواهد بود. به طورحتم مجلس با شفاف سازی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،با مسئولان متخلف دراین حوزه برخورد خواهد کرد.

منبع:خانه ملتمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.