بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷مورخ۹۵/۸/۱(تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان)

0 598

هوفر

بخشنامه ای با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به جهت سهولت دسترسی و سرجمع بودن این ضوابط توسط سازمان تامین اجتماعی منتشز شد.


به گزارش تازه های حسابداری این بخشنامه اینجا قابل دسترسی است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.