حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷مورخ۹۵/۸/۱(تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان)

0 2,046
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه پیرو موضوع ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری را اینجا ببینید.


بخشنامه ای با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به جهت سهولت دسترسی و سرجمع بودن این ضوابط توسط سازمان تامین اجتماعی منتشز شد.

فینتو


به گزارش تازه های حسابداری این بخشنامه اینجا قابل دسترسی است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.