آرشیو روزانه

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

عقب‌نشینی وزیر اقتصاد

جزئیات و ابعاد کامل طرح جامع مالیاتی هیچ مانع بیرونی نداشته و تمامی اجرای برنامه‌های آن به شرایط داخلی باز می‌گردد و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز به صراحت وظایف و تعهدات…