- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

رفع سوء اثر چک های برگشتی از طریق شعب بانکها

براساس بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی‌، کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها امکان‌پذیر شد.


پیــرو اطلاعیه های صادره ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمرکززدایی رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامه ای و لزوم بکارگیری شماره ملی در ارائه خدمات بانکی و همچنین به منظور رفع برخی ابهامات و اطلاع مشتریان کلیه بانکهای کشور از مفاد بخشنامه های صادره در این زمینه، بدین وسیله اعلام می دارد:
۱- بر اساس بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی‌، کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها به صور ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
۱-۱-تأمین موجودی.
۲-۱-ارائه لاشه چک به شعبه.
۳-۱-ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به شعبه.
۴-۱- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲ سال.
۲- با صدور بخشنامه طب/۱۲۶۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامه‌ای‌که مشمول بخشنامه طب/۹۹۹ مورّخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ این بانک می‌باشند به شعب و واحدهای تابعه بانکها واگذار شد. در این خصوص مشتریان بانکها می‌توانند جهت پیگیری موارد فوق و یا مغایرتهای به وجودآمـده درزمینـه تشابه مـشـخصات شــناسـنامه‌ای،ضـمـن دریـافت پرینت استعلام وضعیت چکهای برگشتی خودازشعب بانکها،از طریق شعب،سرپرستیها و ادارات اعتباری بانکها اقدام به رفع سوءاثر از آنها نمایند.
ضمناً به منظور تسهیل و تسریع در امر خدمات‌رسانی به مشتریان، ‌کلیه شعب بانکها مکلف شدند سوابق چکهای برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامه‌ای‌ مربوط به همان بانک و یا سایر بانکها را رفع سوءاثر نمایند.
۳- تلفن‌گویای این بانک به شماره ۲۷۸۹۲۵۲۵ در تمامی ساعات شبانه روز، راهنمایی‌های لازم در این خصوص را به مشتریان بانکها ارائه می‌نماید.
۴- طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانکها مکلف شدند به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان خود، قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب، نسبت به دریافت شماره ملی مشتریان و ثبت آن درکلیه فرمها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سیستمهای چک، تسهیلات و تعهدات بانکی اقدام نمایند.