نرم افزارحسابداری صدگان

تصويبنامه۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ ه مورخ۹۵/۷/۱۸ (تعيين شركت هاي دولتي مكلف به انجام حسابرسي)

0 1,028

حسابداراپ

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين شركت هاي دولتي مكلف به انجام حسابرسي عملياتي موضوع ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه منتشر شد.


پندار سیستم

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.