نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعیه  مالیات بر ارزش افزوده

0 1,289

حسابداراپ

قابل توجه مدیران ، کارفرمایان ، فعالان حوزه مالی و مالیاتی مشمولین مرحله هفتم نظام مالیات بر ارزش افزوده 

 

 اقدامات لازم و ضروری برای مشمولین مرحله هفتم فراخوان قانون مذکور

در این مرحله ، کلیه اشخاص حقوقی صرفنظر از حجم فعالیت ( میزان فروش و ارایه خدمات ) از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۱ مکلف به اجرای تکالیف مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل هستند :

انجام مراحل ثبت نام و دریافت گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ارایه صورتحساب رسمی برای هر نوع کالا و خدمات به مشتریان و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده ( ۹ درصد در سال ۹۵ ) صرفا برای کالاها و خدمات غیر معاف

دریافت صورت حساب رسمی برای هر نوع کالا و خدمات  از فروشندگان و ارایه دهندگان خدمات و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت غیر معاف بودن

محل تبلیغ شما

اخذ گواهی ثبت نام مالیات و عوارض ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر از فروشندگان و ارایه دهندگان خدمات

پرداخت وجه صورتحساب صرفا در وجه فروشنده و یا ارایه دهنده خدمات مندرج در صورتحساب

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات مربوطه

– توجه : اشخاص حقوقی که فروش و خدمات انها صدرصد معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است از این قاعده مستثنی هستند و نیاز به ثبت نام ندارند ..

– توجه : نگهداری مستندات حمل کالای خریداری شده و یا حواله های انبار حسب مورد

– توجه : انجام تکالیف مالیاتی به موقع و برابر قانون موجب حذف کامل جرایم و حداقل پرداختی به سازمان ذینفع خواهد شد .ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.