حسابان وب

نحوه بازداشت اموال منقول و غیرمنقول توسط تامین اجتماعی

0 2,240

حصین حاسب

واحد اجرائیات می تواند وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون پس از ابلاغ اجرائیه بنا به شرایط از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار، تعدد طلبکاران، ورشکستگی و سایر موارد در صورت لزوم، قبل از مهلت یکماه معادل مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰% مازاد آن را بازداشت نماید.


چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد وفق ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ ق.ت.ا رفتار خواهد شد.

در زمان بازداشت مال غیر منقول واحد اجرائیات می بایست مشخصات کامل ملک مورد بازداشت از قبیل: مساحت، موقعیت، کاربری، عرصه و اعیانی، پلاک ثبتی، آدرس، نوع سند، نام مالک یا مالکین، نحوه تصرف ملک، اسامی و میزان طلب طلبکاران مقدم و همچنین تهیه تصویری از اسناد موجود مالکیت ملک را تهیه نماید.

پندار سیستم

 بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای متصرف مسموع نمی باشد.

بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیراست و بدهکار مدعی مالکیت آن می باشد، مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع می باشد.

 بازداشت اموال غیر منقول سبب بازداشت منافع آن نخواهد شد مگر اینکه از ابتدا توسط اجرا در بازداشت باشد.

منبع:سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.